NCH Đà Nẵng
Đường 7A - Khu CN Hòa Khánh - TP. Đà Nẵng
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Xe tải vận chuyển và phun tưới Nhũ tương nhựa đường, nhựa MC, Nhựa nóng 60/70
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình

Thi Công Láng Nhựa

 

Rải đá – láng nhựa 3 lớp, Công trình đường từ Mai Hóa đi Ngư Hóa - Tỉnh Quảng Bình

 

Rải đá – láng nhựa 3 lớp, Công trình đường tử ngã ba Cam Liên - Suối nước khoáng Bang, Tỉnh Quảng Bình

 

Rải đá – láng nhựa 3 lớp, Công trình đường nối Cảng Hòa La - Nhà máy Xi măng Sông Gianh, Quốc lộ 12A - Tỉnh Quảng Bình