NCH Đà Nẵng
Đường 7A - Khu CN Hòa Khánh - TP. Đà Nẵng
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Xe tải vận chuyển và phun tưới Nhũ tương nhựa đường, nhựa MC, Nhựa nóng 60/70
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình

Thi Công Phun Tưới Nhựa

Phun tưới nhựa MC-70, Dự án đầu tư xây dựng công trình bến cảng Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Tưới nhựa nóng, Dự án đầu tư xây dựng công trình bến cảng Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Tưới nhựa nóng, Dự án đầu tư xây dựng công trình bến cảng Sơn Trà, TP. Đà Nẵng