NCH Đà Nẵng
Đường 7A - Khu CN Hòa Khánh - TP. Đà Nẵng
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Xe tải vận chuyển và phun tưới Nhũ tương nhựa đường, nhựa MC, Nhựa nóng 60/70
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Cốt lõi

TẦM NHÌN

NCH-DANANG trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình; một thương hiệu Việt nổi tiếng, hội nhập, cạnh tranh, đổi mới và phát triển trên thị trường. 

SỨ MỆNH

NCH-DANANG luôn tạo ra và cung cấp các sản phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu và lợi ích chính đáng của khách hàng để không ngừng gia tăng các giá trị hấp dẫn và bền vững

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NCH-DANANG đặt mục tiêu phát triển cùng các doanh nghiệp, sự phát triển phải vì con người, uy tín là từ chất lượng phù hợp và ổn định, dịch vụ chu đáo và tin cậy.