NCH Đà Nẵng
Đường 7A - Khu CN Hòa Khánh - TP. Đà Nẵng
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Xe tải vận chuyển và phun tưới Nhũ tương nhựa đường, nhựa MC, Nhựa nóng 60/70
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình

Dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Gói thầu số 1 - Km000+000 đến Km008+000

Liên danh nhà thầu CIENCO1 & CIENCO5

 

Gói thầu số 2 - Km008+000 đến Km016+880

Liên danh nhà thầu Tổng công ty XD Trường Sơn - Công ty LHXD Vạn Cường - Cienco 6 - Công ty CPĐT&XD 703.

 

 

 Gói thầu số 5 - Km032+600 đến Km042+000

 Liên danh nhà thầu PHƯƠNG THÀNH TRANCONSIN - CIENCO6 - CIENCO8 - THÀNH PHÁT 

 

 

Gói thầu số 6 - Km042+000 đến Km052+000

Liên danh nhà thầu Vinaconex.JSC - Thành An - Vinaconex E&C

 

Gói thầu số 7 - Km052+000 đến Km065+000

Liên danh OHL – Cienco 1 – Đông Mêkông