NCH Đà Nẵng
Đường 7A - Khu CN Hòa Khánh - TP. Đà Nẵng
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Xe tải vận chuyển và phun tưới Nhũ tương nhựa đường, nhựa MC, Nhựa nóng 60/70
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình
NCH Đà Nẵng
Những chuyến xe vận chuyển trên công trình

TƯ VẤN

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm nhũ tương...

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm nhũ tương nhựa đường polime gốc axít (tham khảo)
Mác nhũ tương nhựa đường polime Mục đích sử dụng 1. CRS-1P - Tưới dính bám (tack coat) trên mặt đường mới xây dựng, mặt đường còn tốt khi xây dựng lớp phủ bê tông nhựa đặc biệt (lớp phủ mỏng